Nigeria Deserves the U.S.’s Tough Love on Religious Freedom | Opinion